REGISTRACE

Registrace

1.7. Náležitosti: Družstva startují na soupisky sezóny 2014/2015 potvrzené oblastním pracovištěm ČBF, hráči startují na platné licence ČBF. Startovat mohou všichni hráči uvedení na soupisce druž- stva, kteří jsou k datu soutěže registrováni za klub nebo do jeho družstva mají pro sezónu 2014/2015 povoleno hostování. Před zahájením turnaje předloží družstva hlavnímu rozhodčímu k nahlédnutí cestovní pasy nebo občanské průkazy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů, všech hráčů. Kontrolu náležitostí provede hlavní rozhodčí před prvním zápasem družstva v turnaji..

ChatChat+